همه‌پرسی استقلال کردستان، بحرانی تازه در بغداد/ حقوق بین‌الملل در این باره چه می‌گوید؟
سرانجام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت سازمان ملل، کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی و هشدارهای شدید بغداد برگزار شد، و پیش‌بینی‌ها از تایید قطعی استقلال در همه‌پرسی حکایت دارد.
دانلود نرم افزار
اخبار لحظه ای