برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟
آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستور‌های دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
حواشی سیاست
دانلود نرم افزار
اخبار لحظه ای