فرایند بی‌کارآفرینی با مدرک مهندسی!
امروز پنجم اسفند روزی است که به نام روز مهندس در تقویم نامگذاری شده است. رشته مهندسی جزو رشته‌های پرطرفدار در کشور ماست. آمار و ارقام درباره بیکاران فارغ التحصیل در این رشته ها چه می‌گویند؟
کارنامه یک ماهه ترامپ +نمودار
ترامپ در یک ماه نخست کاری تنها 21 ساعت را به سیاست خارجی و مکالمه تلفنی با رهبران خارجی اختصاص داده در حالی که در طی همین مدت بیش از 25 ساعت گلف بازی کرده است.
پاسخ نظامی ایران به ترامپ/ برای واکنش خردکننده آماده‌ایم
«پرتاب موشک های پیشرفته توسط ایران، هشدار جدی به ترامپ بود. ایران دربرابر تهدید ترامپ تسلیم نشده و با شلیک موشک های هوشمند و پیشرفته پیام تندی را برای آمریکا فرستاد ...»
اخبار لحظه ای